Tobias Sjöblom får bidrag till kommersialiseringsprojekt

2018-05-28

Bidraget ska användas till ett projekt om mjukvara för mutationsanalys och delas ut inom innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning för bättre hälsa.

Bidraget till projektet Software for clinical mutation analysis in cancer precision medicine är på 911 000 kronor och beviljades i hård konkurrens. I den aktuella utlysningen inkom ansökningar för 123 projekt varav 34 gick vidare till en intervjuomgång. Av dessa valdes 22 projekt ut för finansiering.
 

Mer information:
Swelife
Tobias Sjöbloms forskning


Äldre nyhetsnotiser

Nyhetsnotiser 2018

Nyhetsnotiser 2017

Nyhetsnotiser 2016

Nyhetsnotiser 2015

Nyhetsnotiser 2014

Nyhetsnotiser 2013

Nyhetsnotiser 2012

Nyhetsnotiser 2011 och tidigare