Forskningsbidrag från Sjöbergstiftelsen

2018-01-29

Patrick Micke vid IGP har tillsammans med Klas Kärre vid Karolinska Institutet tilldelats ett forskningsbidrag från Sjöbergstiftelsen på fyra miljoner kronor. Under 2017 har stiftelsen även stött nätverksprojektet Partnership for Precision Medicine in Cancer, som leds av Tobias Sjöblom vid IGP.

Patrick Micke och Klas Kärre kommer i sitt forskningsprojekt att studera effekten av immunterapi på patienter med lungcancer. De kommer att mäta och analysera patienters blod- och vävnadsprover och jämföra med behandlingsresultaten. Målet är mer effektiv immunterapi och att förbättra urvalet av patienter. Man hoppas också få en bättre förståelse av immunsvaret som skyddar mot cancertillväxt- och spridning, vilket på sikt kan leda till utvecklingen av nya typer av immunterapier.

Nätverksprojektet Partnership for Precision Medicine in Cancer, som är ett samarbete mellan universitetens cancerforskare och universitetssjukhusens kliniker i hela landet, har tilldelats sammanlagt 8 870 000 kronor fördelat på deltagande parter. I projektet arbetar man för att prov och data från cancerpatienter samlas in på ett strukturerat sätt med målet att förbättra patientuppföljningen och ge tillgång till väldefinierade data för framtida forskning.

Sjöbergstiftelsen instiftades 2016 av affärsmannen Bengt Sjöberg för att stödja forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. Under 2017 har stiftelsen beviljat forskningsbidrag på sammanlagt cirka 45 miljoner kronor, förutom Sjöbergpriset som till 90 procent ska användas till forskning.
 

Sjöbergstiftelsen
Patrick Mickes forskning


Äldre nyhetsnotiser

Nyhetsnotiser 2018

Nyhetsnotiser 2017

Nyhetsnotiser 2016

Nyhetsnotiser 2015

Nyhetsnotiser 2014

Nyhetsnotiser 2013

Nyhetsnotiser 2012

Nyhetsnotiser 2011 och tidigare