Proof of Concept-bidrag till Ulf Landegren

2017-10-25

Vetenskapsrådet har beviljat Ulf Landegren ett så kallat Proof of Concept-bidrag på 1,2 miljoner kronor.

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper. I utlysningen av dessa bidrag inkom totalt 56 ansökningar varav 12 beviljades.
 

Mer information:
Vetenskapsrådet


Äldre nyhetsnotiser

Nyhetsnotiser 2017

Nyhetsnotiser 2016

Nyhetsnotiser 2015

Nyhetsnotiser 2014

Nyhetsnotiser 2013

Nyhetsnotiser 2012

Nyhetsnotiser 2011 och tidigare