Mohamed Altai får SSMF-stipendium

2017-10-02

IGP-forskaren Mohamed Altai har tilldelats ett postdoktorsstipendium av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) delar ur stipendier till särskilt meriterade unga forskare för att ge dem möjlighet att ägna sig åt medicinsk forskning på heltid under två år. Stipendierna uppgår till 25 000 kr per månad samt efter avslutad stipendieperiod ett etableringsbidrag som uppgår till maximalt 250 000 kr.

Mohamed Altais forskningsprojekt fokuserar på att utveckla två nya metoder för behandling av spridd bröstcancer. Metoderna innebär att målsökande molekyler, s.k. Affibody-molekyler, kombineras med radioaktiva substanser eller små läkemedelsmolekyler. Målet är att förstärka effekten av målsökande läkemedel och minska uppkomsten av resistens.

Sammanlagt 34 forskare, varav 4 från Uppsala universitet, har i år beviljats SSMF-stipendier.
 

Mer information:
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning      
Mohamed Altais forskning i Vladimir Tomachevs grupp


Äldre nyhetsnotiser

Nyhetsnotiser 2017

Nyhetsnotiser 2016

Nyhetsnotiser 2015

Nyhetsnotiser 2014

Nyhetsnotiser 2013

Nyhetsnotiser 2012

Nyhetsnotiser 2011 och tidigare