Två IGP-forskare får bidrag från Vleugels fond

2017-09-19

Stefan Enroth och Maria Ulvmar har tilldelats medel från Vleugels fond för unga forskare.

Medel från Vleugels fond ska användas till ekonomiskt stöd till IGP-forskare under den tidigare delen av forskarkarriären. Stefan Enroth får ett bidrag på 200 000 kr och Maria Ulvmar tilldelas 437 000 kr.

I utlysningen som gjordes hösten 2016 inkom totalt femton ansökningar. Kriterier för att bedöma ansökningarna var bl.a. vetenskaplig kvalitet och vilket skede av sin etablering som sökanden befinner sig i.
 

Stefan Enroth Maria Ulvmar


Mer information:
Stefan Enroths forskning
Maria Ulvmars forskning


Äldre nyhetsnotiser

Nyhetsnotiser 2017

Nyhetsnotiser 2016

Nyhetsnotiser 2015

Nyhetsnotiser 2014

Nyhetsnotiser 2013

Nyhetsnotiser 2012

Nyhetsnotiser 2011 och tidigare