IGP-forskare får bidrag från Kjell och Märta Beijers Stiftelse

2017-03-13

Kjell och Märta Beijers Stiftelse har beslutat att tilldela Lars Forsberg och Katie Bentley var sitt forskningsbidrag på 2 miljoner kronor.

Lars Forsbergs bidrag ska användas för forskning kring somatisk förlust av Y-kromosomen i blodceller (LOY) och associationen till en ökad risk för bl.a. cancer och Alzheimers sjukdom. 

Katie Bentleys forskning fokuserar på datorsimuleringar för att avslöja mekanismerna bakom nybildning av blodkärl.

Kjell och Märta Beijers Stiftelse bildades 1974 genom en donation från Kjell och Märta Beijer. Sedan dess har Stiftelsen, som enligt stadgarna bl.a. ska främja naturvetenskaplig forskning, haft ett när samarbete med Uppsala universitet.
 

Mer information:
Kjell och Märta Beijers Stiftelse
Lars Forsbergs forskning
Katie Bentleys forskning


Äldre nyhetsnotiser

Nyhetsnotiser 2017

Nyhetsnotiser 2016

Nyhetsnotiser 2015

Nyhetsnotiser 2014

Nyhetsnotiser 2013

Nyhetsnotiser 2012

Nyhetsnotiser 2011 och tidigare