Forskningsbidrag för utveckling av T-cellsterapi som cancerbehandling

2010-12-07

Angelica Loskog har tilldelats 5 miljoner kronor från AFA Försäkring för att föra över en ny T-cellsterapi till kliniken.

Bidraget är för de kommande fem åren och ingår i AFA Försäkrings satsning på forskning om regenerativ medicin. Projektet kommer att drivas vid institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP), som bildas efter årsskiftet när avdelningen för klinisk immunologi slås ihop med institutionen för genetik och patologi. Forskargruppen som tar sig an uppgiften består, utöver Angelica Loskog, av Magnus Essand, Thomas Tötterman och Folke Knutson.

Pressmeddelande AFA Försäkring
Pressmeddelande Uppsala universitet