Avknoppningsföretaget Halo Genomics sålt till Agilent

2011-12-05

Företaget Halo Genomics utvecklades från forskning i Mats Nilssons forskargrupp vid IGP. Nu har Halo Genomics sålts till företaget Agilent Technologies som har en ledande ställning inom genomikområdet.

Halo Genomics har utvecklat en teknik som underlättar sekvensering av specifika områden av arvsmassan för att söka efter mutationer. Vid försäljningen hade företaget 15 anställda.

Mer information:
Pressmeddelande från Uppsala universitet
Halo Genomics webb
Pressmeddelande från Agilent Technologies