Tre IGP-forskare får bidrag från Cancerfonden

2011-11-09

I årets fördelning av bidrag från Cancerfonden har Angelica Loskog, Anna Dimberg och Anna Segerman beviljats medel.

Angelica Loskog erhåller ett projektbidrag på 1,5 miljoner kronor under tre år och Anna Dimberg ett projektbidrag på 1,2 miljoner under tre år. Anna Segerman tilldelas forskarmånader för kliniskt verksamma, fördelat på tre månader per år under tre år.

Cancerfonden