Nya forskningsbidrag till IGP

2011-11-03

Ulf Gyllensten, Chandrasekhar Kanduri och Claes Wadelius har tilldelats bidrag i Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Ulf Gyllensten får sammanlagt 3 miljoner kronor under tre år, Chandrasekhar Kanduri får 2,1 miljoner under tre år och Claes Wadelius får 2,8 miljoner under tre år. Till den stora utlysningen inkom totalt 1176 ansökningar varav 347 beviljades medel.


Läs mer om VR:s bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.