Lars Feuk får ERC-bidrag

2011-09-13

Som en av femton svenska forskare har Lars Feuk vid IGP tilldelats ett så kallat Starting Grant från European Research Council, ERC. ERC-bidragen är på upp till en och en halv miljon euro under fem år och delas ut till framstående unga forskare i Europa.

Lars Feuk är den förste vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet som tilldelats ett ERC-bidrag för unga forskare. I den aktuella utlysningen inkom totalt 4080 ansökningar varav cirka 480 beviljades.


Mer information:
Medicinska fakultetens webb
Vetenskapsrådets webb
Pressmeddelande från ERC
ERC:s webb
Lars Feuks forskning