EU-anslag för samforskning med brittiskt företag

2011-08-15

Cancerforskaren Tobias Sjöblom får tillsammans med det brittiska företaget Horizon Discovery Ltd drygt 10 miljoner kronor ur EU-programmet EUROSTARS. Målet för samforskningsprojektet är att utveckla avancerade cellmodeller av mutationer som orsakar cancer.

– Vi vet att läkemedelsindustrin använder dessa modeller för att utveckla nya cancerläkemedel. Vårt projekt rankades näst högst av trehundrafemtio EUROSTARS-ansökningar, vilket visar att behovet är stort, att vi är rätt partners för varandra samt att vi är framstående i forskningsfältet. Resultaten kommersialiseras genom Horizon Discovery och det är ett sätt för oss att nyttiggöra vår forskning, säger Tobias Sjöblom.

 

EU-programmet EUROSTARS
Tobias Sjöbloms forskning