Forskning om livmoderhalscancer ska fylla kunskapslucka

2011-06-27

Ulf Gyllensten har tilldelats medel från Vetenskapsrådet för sin forskning om HPV-testning och provtagning i hemmet som ett sätt att minska förekomsten av livmoderhalscancer. Bidraget är på 1,8 miljoner kronor under två år.

Ulf Gyllenstens forskningsprojekt är ett av de 24 projekt som beviljats i Vetenskapsrådets utlysning av medel för att fylla kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården. Syftet med utlysningen är bland annat att öka kunskapen om effekten och nyttan av medicinska behandlingsmetoder.

Läs mer på Vetenskapsrådets webb