Tissue Profiling-faciliteten

Vid Tissue Profiling-faciliteten erbjuder vi service till forskare med fokus på histopatologiska metoder t.ex. vävnadsarraytillverkning, immunohistokemi och digitalisering av glas.


Till Tissue Profiling-faciliteten