Service vid PCT

Faciltiteten finns i Uppsala och tillhandahåller service till forskare inom akademin, företag, sjukhuskliniker m.m. Vi planerar att arbeta tillsammans med andra SciLifeLab-plattformar, t.ex. National Genomics Infrastructure (NGI), Drug Discovery Development (DDD) och Preclinical PET Platform (PPP), eller andra faciliteter vid universitetet som arbetar med avbildning.
 

För mer information om vilken service vi kommer att tillhandahålla vid PCT, gå till den engelska webbsidan.