Uppsala Genome Center

UGC är del av NGI Sweden och SciLifeLab, och erbjuder sekvenseringsservice och expertis för många olika typer av sekvenseringsprojekt. Vi vänder oss främst till forskare i Sverige, men även andra universitet och företag är välkomna att kontakta oss för en projektdiskussion.

Klicka här för att besöka vår hemsida