PLA-plattformen

Vid PLA-plattformen får forskare tillgång till känsliga och specifika proteinanalyser med så kallad PLA-teknik (Proximity Ligation Assay). Vi erbjuder analyser av indviduella proteiner, proteininteraktioner och proteinmodifieringar. Analyserna kan antingen göras med antikroppar som användaren tillhandahåller eller utifrån tidigare utprovade analyser.


Till PLA-plattformen