Till våra användare av Sangersekvensering och fragmentsanalys

Vi jobbar med att ackreditera vår verksamhet enligt ISO-standard, och som ett led i detta behöver vi införa striktare regler på några punkter. Detta gäller främst inlämnande av formulär och markering av prover. Vi har därför tagit fram nya inlämningsformulär, som ALLA användare måste fylla i VARJE GÅNG prover lämnas in. Det är viktigt att fullständig fakturainformation finns på varje formulär. Vi rekommenderar att varje grupp sparar ett templat med denna information, för att underlätta inlämnning.

Från den 1 september accepterar vi ENBART dessa nya provformulär, och prover som inte inlämnas i enlighet med våra instruktioner kommer inte att behandlas. Allt för att garantera en säker hantering av era värdefulla prover.

Vi har också uppdaterat våra instruktioner till GeneScan- och Sangersekvensservice, vänligen ta ett par minuter till att läsa igenom dessa. För att underlätta provinlämning till vår Sangerservice har vi gjort en checklista med de viktigaste punkterna.

Alla formulär och instruktioner hittar ni på vår hemsida (enbart på engelska)

http://www.igp.uu.se/Serviceverksamhet/Genomcenter/Instruktioner_och_blanketter/?languageId=3

http://www.igp.uu.se/facilities/genome_center/services/other-services/

http://www.igp.uu.se/facilities/genome_center/services/sanger-sequencing/

Med vänliga hälsningar

Uppsala Genome Center, Sangerteamet

Övrig information finns just nu bara på den engelska sidan.