Servicefaciliteter vid IGP

I anslutning till institutionen finns sju servicefaciliteter som även är öppna för forskare utifrån. De flesta av dem ingår i SciLifeLabs organisation.

Uppsala Genomcenter tillhandahåller olika typer av genetiska analyser, till exempel sekvensering och genotypning. 

Vid PLA-plattformen kan forskare utföra proteinanalyser med PLA-teknik.

Faciliteten Klinisk genomik Uppsala har som uppdrag att utveckla och tillhandahålla genetiska tester för klinisk rutindiagnostik och translationella forskningsprojekt.

Vid faciliteten Singelcellproteomik tillhandahålls de senaste metoder för att detektera proteiner, eller proteiner i kombination med RNA, i enstaka celler.

Datacenter tillhandahåller service avseende IT och datahantering både till andra SciLifeLab-plattformar och till externa användare.

Centrum för preklinisk cancerbehandling är en pilotfacilitet som erbjuder service kring utvärdering av nya läkemedel och för studier för att förfina tillämpningen av nuvarande cancerbehandlingar.

 

Vid IGP finns också faciliteten BioVis där forskare erbjuds service inom flödescytometri och mikroskopi. BioVis finansieras till största delen av vetenskapsområdet för medicin och farmaci.


 

Foto: verksamheter vid servicefaciliteterna; sekvensering, mikroskopi, flödescytometri