Servicefaciliteter vid IGP

I anslutning till institutionen finns sju servicefaciliteter som även är öppna för forskare utifrån. Faciliteterna ingår i SciLifeLabs organisation men drivs av medarbetare vid IGP.

Vid BioVis erbjuds forskare service inom flödescytometri och mikroskopi.

Uppsala Genomcenter tillhandahåller olika typer av genetiska analyser, till exempel sekvensering och genotypning. 

Vid PLA-plattformen kan forskare utföra proteinanalyser med PLA-teknik.

Tissue profiling-plattformen erbjuder service till forskare med fokus på histopatologiska metoder.

Faciliteten för klinisk sekvensering har som uppdrag att utveckla och tillhandahålla genetiska tester för klinisk rutindiagnostik och translationella forskningsprojekt.

Vid faciliteten Singelcellproteomik tillhandahålls de senaste metoder för att detektera proteiner, eller proteiner i kombination med RNA, i enstaka celler.

Centrum för preklinisk cancerbehandling är en pilotfacilitet som kommer att starta sin verksamhet under 2017.


 

Foto: verksamheter vid servicefaciliteterna; sekvensering, mikroskopi, flödescytometri