Symposium till minne av Lennart Philipson

EN KONFERENS OM LIVETS MOLEKYLER

5-6 september 2012

 Uppsala universitet

  

Vid konferensen undersöks hur livets molekyler kan kopplas ihop med organismens fenotyp. Ett särskilt fokus kommer att ligga på forskningsfronten inom tre närliggande ämnesområden utvecklingsbiologi, neurobiologi och molekylär infektionsbiologi. Syftet är att diskuterat sambandet mellan de tre forskningsområdena. Förhoppningen är att banden förstärks mellan fyra exceptionella internationella forskningscentra; Uppsala universitet, Karolinska Institutet, EMBL i Heidelberg och Skirball Institute i New York och att samarbete och utbyte mellan dessa centra stimuleras.

Konferensen hålls för att hedra Lennart Philipson, en enastående forskare med ovanligt bred vetenskaplig vision. Hans arbete och intressen sträckte sig över flera forskningsområden; virologi, bakteriologi, kemisk biologi, utvecklingsbiologi och neurobiologi, för att nämna några. Hans vetenskapliga karriär var exceptionell, både som experimentell forskare och genom hans medverkan i uppbyggnaden av vetenskapliga institutioner. Han var en av grundarna av molekylärbiologin i Sverige och som föreståndare för EMBL och Skirball Institute stöpte han om forskningen vid dessa institut. Konferensen kommer att hållas i hans anda och vision och vi hoppas att den ska öka vår förståelse för den biologiska komplexiteten och bidra till utbyten mellan forskningsprogram inom den moderna biologin.


Symposiet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. På grund av begränsat antal platser under mötets andra dag måste deltagare registrera sig för att delta den 6 september. Deltagande kommer att baseras på anmälningsdatum. Sista anmälningsdag är den 31 augusti.

Boende och resor bokas och betalas av deltagarna själva. Kaffe serveras under symposiet men deltagarna förväntas ordna egen lunch.


Program:

5 september 
                 
Chair:
The Svedberg-salen, BMC, Uppsala

Ulf Pettersson
15.30                 Memorial Annual Philipson lecture.
Robert A Weinberg, MIT, Cambridge
“Malignant Progression, the EMT, and Cancer Stem Cells”
 
16.30Kai Simons, MPI for Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden
“Lipids organizing cell membranes”
 
  
6 septemberRudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, Uppsala
8.00 – 8.30Kaffe
 
Chair:
Ruth Lehman
8.30 – 8.45 

 
Inledningsord
Ulf Pettersson, Uppsala universitet
“Lennart Philipson – a jack of all trades”
 
8.45 – 9.15Mathias Uhlén, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
“An atlas of the human proteome”
 
9.15 – 9.45Dan Littman, MD, PhD, HHMI Investigator, Helen L. and Martin S. Kimmel, Professor of Molecular Immunology; Skirball Institute, Professor of Pathology and Microbiology, NYU School of Medicine
"The commensal microbiota as the fulcrum for a balanced immune system"
 
9.45 – 10.315Peer Bork, EMBL Heidelberg
“Complexity and individuality of the human gut microbiome”
 
10.15 – 10.45Kaffe
 
10.45 – 11.15Stephen Cusack, EMBL Grenoble
“From adenovirus to influenza virus: structural aspects of virus-host cell interactions”
 
11.15 – 11.45Göran Akusjärvi, Uppsala universitet
"Adenovirus interference with splicing and RNAi/miRNA processes"
 
11.45 – 12.15Da-Neng Wang, Skirball Institute, Professor of Cell Biology, NYU School of Medicine
"Structural insight into lipid biosynthesis"
 
12.15 – 12.45Alex Schier, Professor of Molecular and Cellular Biology, Harvard University Past member of the Skirball Institute, NYU School of Medicine
"Morphogen gradients: from generation and interpretation"
 
12.45 – 13.45LUNCH
 
Chair:
Iain Mattaj
13.45 – 14.15Eileen Furlong, EMBL Heidelberg
"Cis-regulatory networks during development: Dissecting the logic"
 
14.15 – 14.45Francesca Peri, EMBL Heidelberg
“Microglia: the guardians of the developing brain”
 
14.45 – 15.15Steve Burden, Skirball Institute, Professor of Cell Biology and Pharmacology, NYU School of Medicine
"An Lrp4-centric View of Neuromuscular Synapse Formation"
 
15.15 – 15.45Kaffe
 
15.45 – 16.15Mart Saarma, Helsinki Biocenter
"Biology and Therapeutic Potential of the Novel Family of Neurotrophic Factors"
 
16.15 – 16.45Björn Vennström, Karolinska Institutet, Stockholm
“Finding a patient harboring a mutant and dominant thyroid hormone receptor alpha gene based on a mouse phenotype”
 
16.45 –Avslutning och sammanfattning
 
17.00 – 19.30Ost och vin
 
Konferensmiddag (endast inbjudna)

 

 

Organisationskommitté:
Ruth Lehmann, Skirball Institute, New York
Iain Mattaj, EMBL Heidelberg
Ulf Pettersson, Uppsala universitet
Kai Simons, Max Planck Institute, Dresden
Björn Vennström, Karolinska Institutet, Stockholm


Lokala organisatörer:
Jyoti Chattopadhyaya, ICM, Uppsala universitet
Leif Kirsebom, ICM, Uppsala universitet
Anders Virtanen, ICM, Uppsala universitet
Göran Akusjärvi, IMBIM, Uppsala universitet


Kontakt
:
elisabeth.sandberg@uadm.uu.se

eller

ulf.pettersson@igp.uu.se

 

 

 

 

 

Registrering, deadline 31 augusti

 

 

 

 

Mer information om de medverkande föreläsarna (endast på engelska)