Growth factors and cell transformation

30 maj, 2012

Rudbecklaboratoriet, Uppsala


Vid symposiet föreläser internationellt erkända och inflytelserika forskare från USA, Japan och Nederländerna samt flera av våra idag mest framstående svenska cancerforskare. Sammansättningen av talare är vald för att belysa både tillväxtfaktorbiologi och cancerutveckling. Symposiet är också avsett att hedra professor Bengt Westermarks framgångsrika forskning när han övergår till att vara emeritus.

Program

8.30-9.00Registrering
9.00-9.05Introduktion, Organisationskommittén
9.05-9.45"Signaling via receptors for PDGF and TGFbeta - possible targets for tumor treatment", Carl-Henrik Heldin, Ludwiginstitutet för cancerforskning, Uppsala
9.45-10.25"Causes and consequences of microRNA dysregulation in cancer", Carlo Croce, Human Cancer Genetics Program, Ohio State University, Columbus.
10.25-10.55KAFFE
10.55-11.35"TGF-beta signal transduction in breast cancer", Peter ten Dijke, Leiden University Medical Center, Leiden.
11.35-11.55"PDGF and PDGF receptors in glioma", Monica Nistér, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Stockholm.
11.55-12.15"Regulation of cancer progression and drug response by cancer-associated fibroblasts", Arne Östman, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Stockholm.
12.15-13.15LUNCH
13.15-13.55"Cell Signaling by Tyrosine Phosphorylation; From Basic Principles to Cancer Therapy", Joseph Schlessinger, Yale University School of Medicine, Department of Pharmacology, New Haven.
13.55-14.15"Growth factors, angiogenesis and vascular permeability",
Christer Betsholtz, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, Stockholm.
14.15-14.35  "Mitochondria, oxidative metabolism and cell transformation", Anna Karlsson, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Stockholm.
14.35-15.00KAFFE
15.00-15.40"Tumor-promoting functions of TGF-beta in progression of cancer", Kohei Miyazono, Department of Molecular Pathology, University of Tokyo, Tokyo.
15.40-16.20"PDGF and the initiation of non-CIMP gliomagenesis", Eric Holland, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York
16.20-16.50Avslutande kommentar, Bengt Westermark, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, Uppsala.

 

 

 

 

 

Konferensinbjudan

 

Program

 

Hitta till RudbecklaboratorietFör frågor om konferensen kontakta någon i organisationskommittén:
Lene.Uhrbom@igp.uu.se
Karin.Nilsson@igp.uu.se
Fredrik.Swartling@igp.uu.se