Vi är tacksamma för generösa bidrag från:

   

 

 

 

  • Cancerfonden

  • Vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci

  • Institutionen för immunologi, genetik och patologi

  • Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

 

Rudbeck Life Science Symposium

Andra Chiba–Uppsala-mötet
16-17 februari, 2012
Rudbecklaboratoriet, Uppsala
 

Uppsala universitet har ett ömsesidigt avtal med Chiba University Graduate School of Medicine i Japan om att stärka forskningsinteraktionerna mellan lärosätena. Med anledning av detta hålls i februari 2012 ett minisymposium där medverkande från de båda lärosätena samt inbjudna föreläsare kommer att presentera sin forskning kring ämnen som åldrande, autoimmuna sjukdomar, allergi, inflammation och cancer.

Symposiet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. Ingen föranmälan behövs. Kaffe ingår men deltagarna ombeds att ordna med egen lunch.
 

Program

Torsdag 16 februari

9.00-9.10Introduktion, Lena Claesson-Welsh
9.10-9.30Olle Kämpe, inst. för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, “Molecular mechanisms in autoimmune disease” 
 9.30-9.50Kazuo Suzuki, Inflammation Program, Dept. Immunology, Chiba University Graduate School of Medicine. “Mechanism of vasculitis development”
9.50-10.10Lars Larsson, inst för neurovetenskap, Uppsala universitet. “Molecular mechanisms for muscle waisting/sarcopenia in ageing"
10.10-10.30Koutaro Yokote, Dept. Internal Medicine, Chiba University Graduate School of Medicine. “Progeric syndrome and its implication in age-related diseases 
10.30-10.50Kaffe
10.50-11.10Birgitta Heyman, inst. för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, “IgE in antigen transport and immune responses”
11.10-11.30Gunnar Nilsson, institutionen. för medicin, Karolinska Institutet “Mast cells as regulators of skin inflammation and immunity.”
11.30-11.50Kotaro Suzuki, Dept. Molecular Genetics. Chiba University Graduate School of Medicine. “Tumor suppressor p53 functions as a negative regulator in IgE- mediated mast cell activation"
12.00-14.00LUNCH
14.00-14.20Leif Andersson, inst. för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet. "Novel animal models for genetic dissection of growth and appetite".
14.20-14.40Takashi Miki, Dept Medical Physiology, Chiba University Graduate School of Medicine. “Metabolic consequences of high fat diet in insulin resistance”
14.40-15.00Mikael Rhen, inst. för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet. “Genetic regulation of salmonella-host interactions”
15.00-15.20Tomoko Yamamoto, Dept. Microbiology and Molecular Genetics, Graduate School of Pharmaceutical Sci., Chiba University Graduate School of Medicine. “Control of Salmonella pathogenicity island expression on the stress-induced regulatory loop within macrophages”
15.20-15.40Akiko Takaya, Dept. Microbiology and Molecular Genetics, Graduate School of Pharmaceutical Sci. Chiba University, ”Control of inflammatory response and macrophage cell death by Salmonella”

Fredag 17 februari

9.00-10.00Jacques Pouyssegur, Institute of Developmental Biology and Cancer Research, University of Nice, “Tumor and metabolism”
10.00-10.30Kaffe
10.30-10.50Magnus Essand, inst. immunologi, genetic och patologi, Uppsala universitet, “Cancer Gene Therapy
10.50-11.10Anna Dimberg, inst. immunologi, genetic och patologi, Uppsala universitet, “Distinct gene expression signature of vessels in high grade human glioma”
11.10-11.30Michael Welsh, inst. medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet, “Role of the Shb adaptor protein in tumor angiogenesis”.
11.30-11.50Lena Claesson-Welsh, inst. immunologi, genetic och patologi, Uppsala universitet, “Regulation of tumor inflammation”
11.50-12.00Sammanfattning och kommentarer