Rudbeckseminarier höstterminen 2016

Rudbecksalen, torsdagar kl 13.00

(om inget annat anges)
 

September

8/9 
Föreläsare: Marcel den Hoed
Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet
Titel: Identifying and characterising causal genes for human disease using zebrafish model systems
Värd: Niklas Dahl
 

15/9 OBS! Fåhraeussalen kl 16.00
Föreläsare: Carlos Cordon-Cardo
Institution: Icahn School of Medicine at Mount Sinai och Mount Sinai Health System, New York, USA
Titel: Next generation pathology: Predicting clinical course and targeting disease causation
Värd: Christer Busch


21/9  Extra Rudbeckseminarium, Fåhraeussalen kl 13.00
Föreläsare: Natasha Harvey
Institution: Centre for Cancer Biology, Univ of South Australia, Adelaide, Australien
Titel: Constructing the lymphatic vasculature during development; from progenitor cells to functional vessels
Värd: Lena Claesson-Welsh


22/9   OBS Fåhraeussalen kl 10.00
Föreläsare: Marc Ladanyi
Institution: Memorial Sloan-Kettering Pathology, New York, USA
Titel: The MSK-IMPACT initiative in prospective clinical cancer genomics: the first 10,000 patients
Värd: Johan Botling


30/9  Flyttat från den 29/9, Rudbecksalen kl 10.00
Föreläsare: Mauro Glacca
Institution: International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trieste, Italien
Titel: Small RNA therapy for cardiac regeneration
Värd: Lena Claesson-Welsh


Oktober

6/10 
Inget seminarium


13/10
Föreläsare: Catherine Wu
Institution: Dana Farber Cancer Institute, Boston, USA
Titel: Deciphering the molecular landscape in CLL
Värd: Richard Rosenquist Brandell


18/10  Extra Rudbeckseminarium, kl 13.00, Fåhreaussalen
Föreläsare: Reinhard Büttner
Institution: Institut für Pathologie, Universitätsklinikum, Köln, Tyskland
Titel: Network for Genomic Medicine – translational research and new diagnostics in lung cancer
Värd: Johan Botling


20/10
Föreläsare: Lauri Eklund
Institution: University of Oulu, Finland
Titel: Molecular and cellular mechanisms of venous malformations
Värd: Marie Jeansson


27/10 
Föreläsare: Kim De Keersmaecker
Institution: Department of Oncology, KU Leuven, Belgien
Titel: Genetics and beyond in T-cell acute lymphoblastic leukemia
Värd: Richard Rosenquist Brandell


November

3/11
Föreläsare: Martine Roussel
Institution: St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, USA
Titel: Epigenetics in pediatric medulloblastoma
Värd: Fredrik Swartling


10/11 
Ej fastställt


17/11
Föreläsare: Susan Rooijakkers
Institution: University of Utrecht, Nederländerna
Titel: Molecular interplay between complement and bacteria
Värd: Bo Nilsson


22/11  Extra Rudbeckseminarium, kl 13.00, Rudbecksalen
Föreläsare: Stephan Huveneers
Institution: Amsterdam Medical Centre och University of Amsterdam, Nederländerna
Titel: Forces controling endothelial adhesion dynamics within the vasculature
Värd: Joppe Oldenburg


24/11  OBS! Kl 10.00-11.00, Rudbecksalen
Föreläsare: Uwe Oelfke
Institution: Institute of Cancer Research, London, UK
Titel: MR-Linac – challenges and opportunities to improve future radiotherapy
Värd: Anders Ahnesjö


December

1/12  OBS! Fåhraeussalen
Föreläsare: Olli Kallioniemi
Institution: Science for Life Laboratory, Stockholm
Titel: Precision medicine in cancer
Värd: Richard Rosenquist Brandell


8/12 
Inget seminarium


15/12  OBS! Fåhraeussalen
Föreläsare: Lutz Roewer
Institution: Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, Charité Medical University of Berlin, Tyskland
Titel: Y-Chromosome genetics and its forensic, genealogical and anthropological applications
Värd: Marie Allen