Beviljade bidrag från Barncancerfonden till IGP

2018-12-17

Barncancerfonden har beslutat att stödja åtta IGP-forskare med forskningsbidrag under de kommande åren.

Anna Dimberg, Angelica Loskog och Lene Uhrbom tilldelas treåriga projektbidrag på mellan 1,5 och 2,4 miljoner kronor. Magnus Essand, Marika Nestor och Bo Stenerlöw har beviljats tvååriga bidrag på sammanlagt en miljon kronor. Michael Andäng får ett ettårigt projektbidrag på 500 000 kronor. Dessutom har Ulla Martinsson beviljats ett planeringsbidrag på 400 000 kronor per år under tre år.
 

Mer information:
Barncancerfonden, beviljade bidrag