Postdok-bidrag till två av IGP:s nya doktorer

2018-12-05

Leonor Gouveia och Chiara Testini har tilldelats bidrag från Vetenskapsrådet för att göra postdok utomlands.

Leonor Gouveia kommer att göra sin postdok i Spanien med ett projekt som handlar om molekylära förändringar som orsakas av överflödigt energiintag hos blodkärlsceller. Chiara Testini kommer att tillbringa sin postdok-period i USA där hon kommer att undersöka signalering i blodkärlsceller och immunrespons efter hjärttransplantation.

Syftet med de internationella postdok-bidragen är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. I höstens utlysning av bidrag till postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 219 inkomna ansökningar.
 

Mer information:
Vetenskapsrådets bidragsbeslut