Weronica Ek tilldelas årets Oscarspris

2018-11-30

Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare har tilldelats IGP-forskaren Weronica Ek.

Weronica Ek är verksam i Åsa Johanssons forskargrupp och hennes forskning fokuserar på hur miljö och genetik påverkar utvecklingen av immunsjukdomar såsom astma och allergier.

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”, och kan delas mellan två lika förtjänta. Det första Oscarspriset delades ut redan 1879.

Den andra mottagaren av årets Oscarspris är Ylva Söderfeldt vid institutionen för idé och lärdomshistoria. Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.
 

Mer information:
Weronica Eks forskning i Åsa Johanssons forskargrupp
Uppsala universitets Oscarspris