Stöd till nationell satsning på precisionsmedicin

2018-11-23

Den nationella satsningen Genomic Medicine Sweden, där faciliteten Klinisk Genomik Uppsala medverkar, får miljonbidrag från Vinnova.

I Genomic Medicine Sweden används sekvenseringstekniker i kliniska tillämpningar med målet att förbättra diagnostik och individuell behandling. Total stöds projektet med nästan 85 miljoner kronor varav Vinnova bidrar med 43,8 miljoner.

Klinisk Genomik Uppsala är en SciLifeLab-facilitet som organisatoriskt hör till IGP.
 

Mer information:
Genomic Medicine Sweden
Nyhetsnotis Medfarm-webben
Pressmeddelande Vinnova
Klinisk Genomik Uppsala