IGP-forskare får bidrag från Hjärnfonden

2018-06-20

Hjärnfonden har beslutat att tilldela Niklas Dahl och Lars Feuk bidrag för forskning om epilepsi respektive schizofreni.

Niklas Dahls projekt handlar om att använda stamceller för att identifiera nya mekanismer och terapistrategier vid epilepsi. Lar Feuk kommer att studera betydelsen av cirkulära RNA och transkriptionell reglering vid schizofreni.

Hjärnfondens bidrag är på 500 000 kronor per år under ett eller två år.


Mer information:
Hjärnfonden
Niklas Dahls forskning
Lars Feuks forskning