IGP-forskning uppmärksammad i New York Times

2018-06-13

Lars Forsbergs och Jan Dumanskis forskning om hur förlust av Y-kromosomen i blodceller kan kopplas till mäns generellt sett kortare livslängd beskrevs i en artikel New York Times den 11 juni.

Artikel, där både Lars Forsberg och Jan Dumanski citeras, handlar om nya fynd som visar på Y-kromosomens betydelse och hur den påverkar risken att utveckla vissa sjukdomar.
 

Mer information:
Artikeln i New York Times
Lars Forsbergs forskning
Jan Dumanskis forskning