Forskningsbidrag från Vetenskapsrådet till IGP

2016-10-27

Flera IGP-forskare får bidrag från Vetenskapsrådet inom området medicin och hälsa.

Sju IGP-forskare har tilldelats bidrag i Vetenskapsrådets utlysningar inom medicin och hälsa. Projektbidragen är på 4 eller 6 miljoner kronor och tilldelas Anna Dimberg, Jan Dumanski, Tobias Sjöblom, Bo Nilsson och Richard Rosenquist Brandell. Dessutom tilldelas Katarzyna Koltowska och Maria Ulvmar etableringsbidrag riktat till unga forskare på 6 miljoner kronor.

I årets utlysning inkom totalt 906 ansökningar om projektbidrag varav 218 beviljades. Etableringsbidragen hade 206 sökande varav 30 beviljades.
 

Mer information:
VR:s bidrag inom medicin och hälsa