IMIM-programmet tilldelas EIT Label

2016-10-10

European Institute of Technology (EIT) tilldelar sin EIT Label till masterprogrammet International Master in Innovative Medicine (IMIM).

IMIM är ett tvåårigt Erasmus+program som drivs i samarbete mellan Uppsala universitet, University of Groningen i Nederländerna och Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg i Tyskland. I Uppsala följer IMIM-studenterna vissa kurser vid masterprogrammen Molekylär medicin, som drivs av IGP, och Medicinsk forskning, som drivs av institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

– Att erhålla en EIT Label är en kvalitetsmärkning som bekräftar att IMIM-programmet idag utgör en del av EIT Health nätverk och uppfyller de högt ställda krav som EIT ställer på utbildning, innovation och entreprenörskap, säger Lena Åslund, lektor vid IGP.
 

Mer information:
Nyhetsnotis Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
IMIM-programmet
EIT Health