Förändrade rutiner inom löneadministrationen

2016-09-19

Från och med den 20 september 2016 gäller förändrade rutiner inom löneadministrationen.

Lönehanteringen inom Uppsala universitet har flyttats över från respektive institution till en för universitetet gemensam lönefunktion inom personalavdelningen. Den här omställningen innebär viss förändring av arbetssätt, ett exempel är att många löneärenden nu kan hanteras direkt i Primula.
 

Mer information om de förändrade rutinerna