Tobias Sjöblom får Eric K. Fernströms Svenska Pris 2016

2016-06-15

Tobias Sjöblom tilldelas Eric K. Fernströms Svenska Pris för sin excellenta forskning inom cancergenetik och utveckling av nya tekniker för mutationsanalyser.

I motiveringen till priset framhålls också att Tobias Sjöblom genom sitt arbete, bland annat genom att skapa den longitudinella cancerbiobanken U-CAN, har avsevärt förbättrat möjligheten till ny, mer effektiv och träffsäker cancerbehandling.

Eric K. Fernströms Svenska Pris delas ut till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige och överlämnas i Lund den 2 november 2016.
 

Läs mer:
Om Erik K. Fernströms stiftelse
Tobias Sjöbloms forskning