Årets Lennart Philipson-pris till Maria Ulvmar

2016-05-27

Malin och Lennart Philipsons stiftelse har beslutat att tilldela Maria Ulvmar årets Lennart Philipson-pris.

Syftet med Lennart Philipson-priset är att underlätta för unga lovande forskare att etablera en självständig forskargrupp efter postdoktoral utbildning. Priset delas vartannat år ut till en forskare vid Uppsala universitet och vartannat år till en forskare vid Karolinska Institutet.

– Det är en stor ära att tilldelas Lennart Philipson-priset och det ger mig den bästa möjliga starten på en självständig forskarkarriär. Bidraget gör det möjligt att utöka min forskargrupp, något som är avgörande för att få resultat under de kommande åren. Kopplingen till Lennart Philipsons namn ger det ett värde som betyder mer än bara pengarna, säger Maria Ulvmar.

Priset omfattar ett årligt forskningsanslag om 1 miljon kronor under två år inkluderande ett personligt pris på 50 000 kr. Årets pris kommer att delas ut i samband med ”Lennart Philipson Memorial Lecture” som hålls den 17 oktober 2016.


Mer info:
Malin och Lennart Philipsons stiftelse
Nyhetsnotis Uppsala universitet
Maria Ulvmars forskning i Taija Mäkinens grupp