Lena Claesson-Welsh tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen i guld 2016

2016-02-29

Som en av fem pristagare har Lena Claesson-Welsh utsetts till Gustaf Adolfsmedaljör 2016.

Medaljen tilldelas den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

I motivering till priset anges: Lena Claesson-Welsh är en framgångsrik och kreativ experimentell cancerforskare, som bland annat studerat blodkärlsutveckling i tumörer och möjligheten begränsa tumörtillväxt genom att påverka kärlbildningen. Lena Claesson-Welsh har haft flerfaldiga ledningsuppdrag inom Uppsala universitet, såsom prodekanus och ordförande inom forskarutbildningen för vetenskapsområdet Medicin och Farmaci (2000-2006) och prefekt för Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi (2008-2014). För närvarande är hon Co-director för Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Lena Claesson-Welshs ledargärning präglas av övertygande argumentation och beslutsamhet kombinerat med social förmåga.

Övriga mottagare av Gustaf Adolfsmedaljen i guld 2016 är Mikael Stenmark, Yvonne Brandt Andersson och Kerstin Jacobsson. Lennart Ilke tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen i silver.