Claes Wadelius får bidrag till diabetesforskning

2016-01-13

Diabetesfonden har beviljat Claes Wadelius forskningsbidrag för ett projekt om gener och metaboliska vägar för diabetes och sjukdomar i ämnesomsättningen.

I det beviljade projektet kommer Claes Wadelius att undersöka hur regleringen av genaktivitet bidrar till diabetes och metaboliska sjukdomar, genom att identifiera platser i arvsmassa där genreglerande proteiner binder starkare till en genvariant än en annan.

Bidraget från Diabetesfonden är på 180 000 kr för 2016. Totalt beviljades 44 bidragsansökningar i Diabetesfondens utlysning av projektmedel 2015.
 

Mer information:
Diabetesfonden
Claes Wadelius forskning