IGP-dag 11 juni

2018-04-25

Reservera den 11 juni för ett heldagsevenemang med forskningspresentationer följt av gemensam middag.

Varmt välkomna till IGP-dagen måndagen den 11 juni. Under dagen kommer forskare vid IGP att hålla forskningspresentationer och på kvällen anordnas gemensam middag. Programmet på dagen äger rum på BMC, middagen kommer att hållas på V-Dala nation.

Mer  information och anmälan finns på sidan För personalen.